Andrzej Krauze Kancelaria Radcy Prawnego
;
Strona główna

Misja

Kancelaria pomaga
wszystkim ludziom
rozwiązywać problemy prawne
oraz chronić należne im prawa
przed naruszeniami.

Doradztwo prawne w języku polskim i angielskim w następujących dziedzinach

Klienci biznesowi Klienci indywidualni
 1. Sprawy podatkowe.
 2. Postępowania przez organami skarbowymi, podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
 3. Tworzenie i przekształcanie spółek.
 4. Obsługa prawna inwestycji.
 5. Restrukturyzacja i prywatyzacja podmiotów gospodarczych.
 6. Umowy bankowe i ubezpieczeniowe.
 7. Prawo antymonopolowe i konkurencja.
 8. Prawo własności intelektualnej (autorskie i własności przemysłowej).
 9. Prawo międzynarodowe i unijne.
 10. Udział w negocjacjach.
 11. Postępowania przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w Polsce i za granicą.
 12. Postępowanie przed trybunałami i sądami europejskimi.
 13. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 14. Prawo pracy.
 15. Ochrona danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstw.
 16. Reklama, sponsoring, media.
 17. Obsługa prawna nieruchomości.
 18. Zamówienia publiczne .
 19. Prawo i postępowanie karne.
 20. Prawo i postępowanie administracyjne.
 21. Badanie prawne podmiotów gospodarczych (due diligence).
 1. Prawa człowieka.
 2. Ochrona przed windykacją.
 3. Ochrona danych osobowych
 4. Podatki.
 5. Sprawy spadkowe.
 6. Sprawy rodzinne (np. alimenty, rozwody).
 7. Nieruchomości.
 8. Umowy.
 9. Prawo pracy.
 10. Sprawy spółdzielcze.
 11. Ubezpieczenia społeczne.
 12. Sprawy sądowe.
 13. Sprawy prywatyzacyjne i reprywatyzacyjne.
 14. Dochodzenie odszkodowań.
 15. Sprawy konsumenckie.
 16. Sprawy związane z zakazami konkurencji.
 17. Ochrona praw autorskich oraz praw własności przemysłowej.
 18. Prawo międzynarodowe i prawo unijne.
 19. Prawo i postępowanie karne
  oraz karno - skarbowe
 20. Umowy bankowe i ubezpieczeniowe.
 21. Prawo i postępowanie administracyjne.
 22. Postępowanie przed organami skarbowymi i podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi.
 23. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym.
 24. Postępowanie przed trybunałami i sądami europejskimi.